116 betalningsförelägganden för Oscar Properties Valerum