ABG Sundal Collier: ”Vi konkurrerar med de amerikanska bjässarna?