AI-fartyg ger sig inte – nytt försök att korsa Atlanten