Äldre android-versioner stängs ute från Googles tjänster