Äldre Mac OS fick inte viktig säkerhetsuppdatering