Alecta orolig för inflation” minskar exponering mot aktier