Algoritmen slog mänskliga experterna i drönartestet