Allramålet: En liknande överkörning av ett försvar och en tingsrättsdom är svår att finna