Allt vanligare att molnföretagen tvingas lämna ut känsliga uppgifter