Allvarlig sårbarhet upptäckt i Microsofts databas Cosmos DB