Amazon får i uppdrag att lagra data åt brittiska agenter