Amazons chefer bestämmer hur ofta teamen ska jobba på kontoret