Analytiker: Prishöjningen på Office 365 kan ge lyft på 5 miljarder dollar