Android Auto i mobilen avvecklas – ersätts av Google Assistant