Anställd på Skatteverket ringde sig själv för att slippa arbeta