Anthony Mackie skriver på kontrakt för Captain America 4