Apache täpper till allvarlig sårbarhet som utnyttjas av hackare