Apple en av två mobiltillverkaren som växte i Europa första kvartalet