”Apple gör så ””Yrt ansikte””-emojin slutar komma upp när ””stamma”” skrivs in”