Apple ingår förlikning med amerikanska utvecklare – regeländringar på App Store väntar