Apple kanske tar bort plats för fysiskt SIM-kort nästa år