Apple presenterar ännu en rekordstark kvartalsrapport