Avanza om Facebook-incidenten: ”För tidigt att säga om det kan få några ekonomiska konsekvenser”