Avgörande vecka: Blir det beslut om lager för kärnavfall?