Beowulf utmanar terrängen – flexiblare och starkare än någonsin