Beskedet: Kina slutar bygga kolprojekt i utvecklingsländer