”BMW: ””Det räcker med 60 mils räckvidd för elbil”””