”Bra ledarskap är alltid centralt – oavsett konjunktur”