Brittiska tillverkare går samman och tar fram elbil