”Busenkelt för återförsäljare att ta över kundernas identitet”