Cementa nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen: ”Får konsekvenser”