Cementkrisen – så går det när privata globala monopol- eller oligopolföretag tillåts dominera en bransch