Charlotte von Essen ny Säpochef: ”Fantastiskt uppdrag”