China Mobile utesluts från undervattenskabel till Filippinerna