Ciscos tidigare vd uppmanar startups att inte göra affärer med Kina