Clase Folkmar: Risk för att ESG skapar lägre portföljavkastning på lång sikt