Därför skjuter Microsoft upp återgången till kontoren på obestämd tid