Data är grunden för AI ” men hur ska den samlas in”