Dataanalys i molnet – här är utmaningarna och hur du kommer förbi dem