De fastkörda styrstavarna är loss – Forsmark 2 är i drift