De ser ätpinnar som bästa lösningen för paketroboten