De vill bygga kraftfull kvantdator med hjälp av kristall