Delstater begränsar tillgången till vatten – största reservoaren kraftigt krympt