”””Den digitala kraftsamlingen lyser med sin frånvaro i regeringens budget”””