Desktop-boom när komponentbrist slår hårt mot bärbara