Det är inte en naturlag att vi måste betala bland världens högsta skatter