”Det är viktigt för Riksbanken att den behåller trovärdigheten för sitt inflationsmål”