”Det skapar möjligheter vi inte har haft tidigare”