Doconomy genomför Europas största finansieringsrunda inom Climate Fintech.