Efter svensknorska affären – nu vill de köpa sig ut i Europa